Mala Kahi Sangachany - 17-2 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय...- १७-२

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

१७. नकळत... remaining मग थोडं जेवण करून ते सर्व गच्चीवर जमले . निळ निळ आभाळ चटक चांदणं रात्र , चंद्राची कोर उमललेली , दाट झाडीत लुकलुक चमकणारे काजवे , मध्येच कितीतरी दुरून प्रवास करत येणारी वाऱ्याची झुळूक सोबत मोगऱ्याचा ...Read More