my corner - 3 by Gouri Rajendra Chavan in Marathi Social Stories PDF

माझा कोपरा भाग तिसरा

by Gouri Rajendra Chavan in Marathi Social Stories

ओ तुम्हाला काय करायचं तो काय पण करेल इथे आणि हां चंद्रशेखर नाही आहे कळलं तेव्हा तुम्ही जावा ती बोलते मी तिच्याकडे बघून इशारे करतो (हात जोडून) अग बाई बस कर माझे बाबा आहेत ते अच्छा तर मग ...Read More