Pratibimb - The Reflection - 3 by Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar in Marathi Novel Episodes PDF

प्रतिबिंब - 3

by Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar in Marathi Novel Episodes

प्रतिबिंब भाग ३ सकाळी यशला जाग आली तेव्हा जाई शेजारी नव्हती. बाथरूममधे असेल असा विचार करून तो कूस बदलून झोपला. पण मग त्याला परत जाग आली. बाथरूमचं दार उघडंच होतं. त्याने दिवाणखान्यात येऊन पाहिलं, स्वैपाकघरात पाहिलं. जाई कुठेच नव्हती. ...Read More