Makar sankrant - 2 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

मकर संक्रांत भाग २

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

मकर संक्रांत भाग २ संक्रांतीच्या दिवशी दान व महत्व:- या दिवशी दान देण्याला विशेष महत्त्व आहे. मकर संक्रांतीच्या दिवशी जी माणसं दान देतात त्या-त्या वस्तू सूर्य त्यांना प्रत्येक जन्मात देत असतो. आधुनिक कालात दान देण्याच्या गोष्टींच्या यादीमध्ये विद्यादान, श्रमदान, ...Read More