Pratibimb - The Reflections - 4 by Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar in Marathi Novel Episodes PDF

प्रतिबिंब - 4

by Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar in Marathi Novel Episodes

प्रतिबिंब भाग ४ त्या दिवशी वाडा संपूर्ण सजवला होता. नव्यानेच रंगरंगोटी करण्यात आली होती. भाऊसाहेब खुशीत होते. बऱ्याच वर्षांनी वाड्याला नवी मालकीण मिळणार होती. त्यांच्या मुलाची, अप्पासाहेबाची बायको, म्हणजेच, भाऊसाहेबांची सून वयात आली होती. व्याह्यांचा तसा निरोप ...Read More