Mala Kahi Sangachany - 19-3 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय...- १९-३

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

१९. स्मृति remaining - 2 हात आणि पायाची जखम बरी व्हायला तीन चार दिवस लागले ... त्यामुळे सायकल घेऊन फिरवायला बाहेर गेलो नाही , पायी पायी कबीर जवळ मात्र रोजच जात होतो , त्याच्या सहवासात वेदनांची जाणीव जरा कमी ...Read More