Pratibimb -The Reflection - 5 by Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar in Marathi Novel Episodes PDF

प्रतिबिंब - 5

by Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar in Marathi Novel Episodes

प्रतिबिंब भाग ५ दुसऱ्या दिवशी यशच्या महत्वाच्या मिटींग्ज होत्या. जाईने त्याला आग्रहाने जायला लावले. मी बेडवरून उठणारच नाही असा निर्वाळाही दिला. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच नवरानवरीस देवदर्शनास नेले. साताठ तासांचा प्रवास होता. मंडळी मुक्काम करून तिसऱ्या दिवशी परतणार होती. ...Read More