Pratibimb - The Reflection - 6 by Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar in Marathi Novel Episodes PDF

प्रतिबिंब - 6

by Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar in Marathi Novel Episodes

प्रतिबिंब भाग ६ जाई एकदा एखाद्या विषयाच्या अभ्यासाला लागली की, इतकी एकाग्र होत असे की मग बाकी कोणतीच गोष्ट तिचे चित्त विचलित करू शकत नसे. तिने याच गोष्टीचा, शेवंताला आपल्या मनापासून दूर ठेवण्यासाठी वापर करण्याचे ठरवले. थोड्या वेळाने तिने ...Read More