Love life by कार्तिक हजारे in Marathi Novel Episodes PDF

प्रेमाचं अस्तित्व

by कार्तिक हजारे in Marathi Novel Episodes

प्रेमाचं अस्तित्व१) गावात आगमनप्रेमाचं अस्तित्व नाव वाचूनच ही कहाणी चांगली आहे असं म्हणण्यात काही अर्थ नाही.वाचून त्याची आपल्या मनात काय पूर्तता येते ही खरी वाचकांची भर असते.आणि त्यांनी ती स्पष्टपणे मांडावी हीच माझी इच्छा.कारण वाचकांच्या चुका मनात धरुनच कुणीही ...Read More