Shyamchi patraval by Nagesh S Shewalkar in Marathi Children Stories PDF

श्यामची पत्रावळ ! 

by Nagesh S Shewalkar Verified icon in Marathi Children Stories

श्यामची पत्रावळ ! दुपारचे तीन वाजत होते. श्याम नुकताच शाळेतून परतला होता. आल्याबरोबर त्याने शाळेचे दप्तर टेबलवर ठेवले. आईकडे हसून बघत त्याने दप्तर उघडून एक पुस्तक काढले. ते पुस्तक आईच्या हातात देत श्याम म्हणाला, "आई, हे बघ मला ...Read More