This is a send-off - 1 by Gouri Rajendra Chavan in Marathi Novel Episodes PDF

एक पाठवणी अशी हि.... भाग १

by Gouri Rajendra Chavan in Marathi Novel Episodes

घरात सनई चौघडे वाजत असतात, सगळीकडे फक्त हसण्याचा, एकमेकांना कॉम्प्लिमेंट , सावरण्याचा इत्यादी इत्यादी असे वातावरण असत . लग्न म्हटलं की हे सगळं आलाच ना. सगळ्यांना आनंद असतो की आपल्याला मिरवायला भेटणार म्हणजे काय तर हे एकच क्षण असतो ...Read More