This is a send-off - 2 by Prevail_Artist in Marathi Novel Episodes PDF

एक पाठवणी अशी ही... भाग २

by Prevail_Artist in Marathi Novel Episodes

(लतिका ह्या बोलण्यावर शॉक च होते) म्हणजे काय तर त्या मुलाकडच्या घरच्यांना सगळं माहितीय तिकडून काय अडचंडण नाही तर मग फक्त एक फॉर्मलिटीझ तू आम्हाला सांगितलंस, लतिका तू जो मुलगा निवडला आहेस त्या बद्दल बोलायचं तर , काय ग ...Read More