Bakshisachi kimya by Nagesh S Shewalkar in Marathi Children Stories PDF

बक्षिसाची किमया!

by Nagesh S Shewalkar Verified icon in Marathi Children Stories

* बक्षिसाची किमया! * त्यादिवशी दुपारच्या सत्रात सातव्या वर्गावर शिकवत असताना एक पालक एका हाताने एका विद्यार्थ्याला ओढत आणत होता. सोबतच दुसऱ्या हातात असलेल्या छडीने त्याला मारत मारत आणत होता. मी त्या मुलाकडे पाहिले आणि मला आठवलं की, त्या ...Read More