Gondan by siddhi chavan in Marathi Love Stories PDF

गोंदण

by siddhi chavan in Marathi Love Stories

" कमुला पाहील का हो तुम्ही ? माझी कमु हरवली आहे, कमु.... तुम्ही पाहील का तीला ?"कोणीतरी माझा हात धरुन मला विचारत होते. " च्याआयला मी तर स्वतःच हरवलोय. केव्हा पासून स्वत:चा पत्ता शोधतोय...पण सापडत नाही आहे. दुसर्यांना काय ...Read More