मी..... अशी मी तशी मी, काय सांगू कशी मी ? माझ्यात मी अशीही, ज्याला वाटे जशीही मी, कुणा वाटे कशीही, पण तुला वाटे तशीही मी. तुझ्यात मी, माझ्यात मी, तुझ्या-माझ्यात मीच मी.

  • 297
  • 435
  • (12)
  • 755
  • 887
  • 683
  • 1.2k
  • (13)
  • 773
  • 890
  • 875
  • 1.2k