siddhi chavan

siddhi chavan Matrubharti Verified

@siddhic

(403)

96

334.5k

664.2k

About You

मी..... अशी मी तशी मी, काय सांगू कशी मी ? माझ्यात मी अशीही, ज्याला वाटे जशीही मी, कुणा वाटे कशीही, पण तुला वाटे तशीही मी. तुझ्यात मी, माझ्यात मी, तुझ्या-माझ्यात मीच मी. [https://siddhic.blogspot.com]

    • 15.6k
    • 4.6k
    • 7.6k
    • 5.4k
    • 5.4k
    • 4.7k
    • 8.9k
    • (12)
    • 6.6k
    • 7.7k
    • 11.8k