मी..... अशी मी तशी मी, काय सांगू कशी मी ? माझ्यात मी अशीही, ज्याला वाटे जशीही मी, कुणा वाटे कशीही, पण तुला वाटे तशीही मी. तुझ्यात मी, माझ्यात मी, तुझ्या-माझ्यात मीच मी.

  • (12)
  • 606
  • 562
  • 521
  • 1.1k
  • (12)
  • 621
  • 754
  • 684
  • 1.1k