Pratibimb - The Reflection - 9 by Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar in Marathi Novel Episodes PDF

प्रतिबिंब - 9

by Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar in Marathi Novel Episodes

प्रतिबिंब भाग ९ रोज नव्याने, मृतात्म्यांविषयीचे तिचे ज्ञान वाढतच होते. मृतात्म्यास इतर कोणासमोर यायचे असेल, तर प्रचंड कष्ट पडतात. त्याच व्यक्तीच्या शरीरद्रव्यांचा वापर करत त्याला आपली छबी निर्माण करावी लागते. मृत्यूसमयीची तीव्र भावना, इच्छा, याच त्यांच्या दीर्घकाल अस्तित्वास ...Read More