Achanak bhetlele mitra aani aathvani by Ishwar Trimbakrao Agam in Marathi Biography PDF

अचानक भेटलेले मित्र आणि आठवणी

by Ishwar Trimbakrao Agam Verified icon in Marathi Biography

अचानक भेटलेले मित्र आणि आठवणीकधीतरी मार्केटमध्ये चुकून एखादा मित्र - मैत्रीण भेटते.नजरानजर होते आणि मन कनेक्शन्स शोधायला लागत.जुन्या कंपनीतला, शाळेतला, गावाकडचा की कॉलेजमधला मन विचार करायला लागत.चेहरा तर ओळखीचा वाटतो पण बहुदा नाव विसरलेलं असतं.मग आपसूकच कॉलेजच्या रंगीबेरंगी आठवणी ...Read More