Nagpanchami by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नागपंचमी

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नागपंचमी हा नाग पूजनाचा दिवस. श्रावणातल्या ह्या दिवसात पावसामुळे सर्प बागेत, शेतात, अगदी घरातहीनिवा-याला येतात. तीन हजार वर्षांपासून नागदेवतेची पूजा माणूस करत आला आहे. शेतातल्या उंदराचा नायनाट करणारा हा प्राणी शेतक-याला आपला मित्र वाटतो. पुराणातही नागांचा उल्लेख आढळतो जसे ...Read More