Mala Kahi Sangachany - 25-1 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय...- २५-१

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

२५. सोनेरी क्षण रूमचा दरवाजा उघडून ते शिरले ... समोर बेडवर कुमार , त्यांना आत येतांनी बघून त्याने जरा मान वळून पाहिलं ... त्याला त्रास होऊ लागला तशी त्याने मान परत सरळ केली ... नजर रोखून तो त्यांना पाहू ...Read More