Stand Strong by Ishwar Trimbakrao Agam in Marathi Philosophy PDF

सावर रे...!

by Ishwar Trimbakrao Agam Verified icon in Marathi Philosophy

सावर रे ...! आतातरी बदलायला हवं..! काल पेपरमध्ये एक बातमी वाचली, इमारतीच्या गच्चीवरून उडी मारून आत्महत्या. दररोज पेपर मध्ये आपण हे वाचत असतोच. पण, जेव्हा अशी घटना आपल्या जवळ, आसपास घडते तेव्हा त्यातलं गांभीर्य आपल्याला कळतं. तेव्हा सगळ्यात ...Read More