Stand Strong by Rajancha Mavla in Marathi Philosophy PDF

सावर रे...!

by Rajancha Mavla Matrubharti Verified in Marathi Philosophy

सावर रे ...! आतातरी बदलायला हवं..! काल पेपरमध्ये एक बातमी वाचली, इमारतीच्या गच्चीवरून उडी मारून आत्महत्या. दररोज पेपर मध्ये आपण हे वाचत असतोच. ...Read More