Nidhale Sasura - 9 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Fiction Stories PDF

निघाले सासुरा - 9

by Nagesh S Shewalkar Matrubharti Verified in Marathi Fiction Stories

९) निघाले सासुरा!"दयानंदराव, चला. छान झाले. त्रास संपला." "हो भाऊजी. पण खरेच फार त्रास झाला हो.""जाऊ दे ना. शेवट गोड तर सारे गोड. हा सारा योगायोगाचा खेळ आहे. किती कार्यक्रम झाले असतील रे?""भाऊजी, प्रत्यक्ष दाखविण्याचे पाऊण शतक आणि एकूण ...Read More