Mala Kahi Sangachany - 28 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय.... - २८

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

२८. गतकाळ ती बराच वेळ बिछान्यावर पाठ टेकवून बसलेली होती आणि दुपारी घाई घाईत काम केल्याने तिला जरा थकवा जाणवत होता . तिने एकावर एक अश्या दोन उश्या ठेवल्या , जरा खाली सरकून तिने त्यावर मान टेकवली . ...Read More