પ્રતિસૃષ્ટિ - અ સ્પેસ સ્ટોરી - ૨૦

by Jyotindra Mehta Verified icon in Gujarati Novel Episodes

(પાછલા ભાગમાં જોયું કે એન્દ્રી રેવન બી પર લેન્ડ કરે છે અને ત્યાં બધા બિલ્વીસને મળે છે .શ્રેયસને બિલ્વીસ કંઈક ગડબડ કરી રહ્યો છે તેની ગંધ આવે છે હવે આગળ ) બીજે દિવસે બધાએ બિલ્વીસને રિકવેસ્ટ કરી કે ...Read More