Mala Kahi Sangachany - 30 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय..... - ३०

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

३०. नशीब नाईट लॅम्पचा मंद प्रकाश डायरीच्या पानांवर पडत होता , जरा नजर रूममध्ये इकडे तिकडे गेली की उजेड जणू नसल्याचं तिला भासत होतं ... पंख्याचा गार वारा , नीरव शांतता असल्याने फिरणाऱ्या पात्यांचा गरगर असा आवाज तिच्या ...Read More