Nidhale Sasura - 15 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Novel Episodes PDF

निघाले सासुरा - 15

by Nagesh S Shewalkar Verified icon in Marathi Novel Episodes

१५) निघाले सासुरा! लग्नाचा दिवस उजाडला तशी वेगळीच लगीनघाई सुरू झाली. चहा, पाणी, आंघोळी अशा कामांनी वेग घेतला. नवरीला हळद लावण्याची तयारी सुरू झाली परंतु वाट होती नवरदेवाकडून येणाऱ्या 'उष्टी हळद'ची. आत्या, उष्टी हळद हा काय प्रकार आहे? ...Read More