પ્રતિસૃષ્ટિ - અ સ્પેસ સ્ટોરી - ૨૫

by Jyotindra Mehta Verified icon in Gujarati Novel Episodes

(પાછલા ભાગમાં જોયું કે શ્રેયસ જયારે વેહિકલ માં પહોંચે છે ત્યારે યુવાન બની ગયો હોય છે અને તે એવી સૂચના આપે છે કે સિકંદરનો સામનો ત્યાંજ કરવો પડશે. કેલી અને તેની ટીમ રોબોટ બનાવવામાં સફળ થાય છે પણ શ્રેયસ ...Read More