जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-५३

by Hemangi Sawant Verified icon in Marathi Novel Episodes

"हे कस काय झालं..??? म्हणजे मी मघाशी इस्त्री करून घडी वैगेरे करून बाहेर गेले होते. कोणी केल असेल..?" एवढं बोलून मी निशांतकडे पाहिलं.. त्याचा चेहरा काही वेगळच सांगत होता.."प्रांजल का केलंस अस... मला माहीत आहे तुला रिया आवडत नाही. ...Read More