Julale premache naate - 56 by Hemangi Sawant in Marathi Novel Episodes PDF

जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-५६

by Hemangi Sawant in Marathi Novel Episodes

"अग आई...! हे काय कोणी पाठवले एवढे बुके..??? बाबांना प्रमोशन मिळालं की काय ग ???" मी आनंदाने धावत रूमधून बाहेर आले आणि आई ला विचारले.."नाही ग बाळा. बाबांना प्रमोशन वैगेरे काही नाही मिळालं..आई हे बाबांसाठी नाही तर हे सगळे ...Read More