जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-५७

by Hemangi Sawant Verified icon in Marathi Novel Episodes

तो दिवस मात्र निशांत सोबत छान गेला.. त्या दिवसाच्या बरोबर दोन दिवसांनी मी हॉलमध्ये बुक वाचत बसले असता दरवाजावरील बेल वाजली. मी जाऊन उघडले तर समोर एक कुरिअर वाला मुलगा हातात एक मोठं कुरिअर घेऊन उभा होता.."मिस प्रांजल प्रधान..??" ...Read More