કીટલીથી કેફે સુધી... - 13

by Anand Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કીટલીથી કેફે સુધીઆનંદ(13)“એલા મેક્સીકો વાળા એય નય વીચાયરુ હોય કે પીઝા ખાઇને ચા પીવાય કે નય...” એક હાથમા હેલ્મેટ પકડીને પગથીયા ચઢતા દેવાંગ બોલ્યો.“પણ આપડે વીચાયરુ ને તો બસ...” હુ મારા પરાક્રમનુ ગર્વ લેતો હોય એમ બોલ્યો.“તારુ તો લેવલ ...Read More