Angarpath - 42 by Praveen Pithadiya in Gujarati Novel Episodes PDF

અંગારપથ. - ૪૨

by Praveen Pithadiya Verified icon in Gujarati Novel Episodes

અંગારપથ. પ્રકરણ-૪૨. પ્રવીણ પીઠડીયા. “યા અલ્લાહ” ઝુબેરનું હદય એક ધબકારો ચૂકી ગયું. તેની નજરો સામેની દિશાથી આવતી બોટ ઉપર સ્થિર થઇ. એ પોલીસ બોટ નહોતી પરંતુ તેના તૂતક ઉપર ઉભેલા માણસો ચોક્કસ પોલીસવાળા જ હતા એ એક નજરમાં ...Read More