Half information about love - 1 by ગાયત્રી પટેલ in Gujarati Novel Episodes PDF

અધૂરી જાણકારી પ્રેમની - 1

by ગાયત્રી પટેલ in Gujarati Novel Episodes

માંરા વ્હાલા વાચકમીત્રો આ નવલકથામાં એક અલગ પ્રેમની રજુઆત ને કરતી આ ધારાવાહીક છે.જે પ્રેમને સમજ તો છે પણ પ્રેમને અલગ નજર થી જોઈ છે અધુરી જાણકારી પ્રેમની કેવી હોય તમનખબર જ હશે.તો મારાં વ્હાલા વાચકમિત્રો ઘણાં સમયથી મારી ...Read More