Ek din oushdhavin by Nagesh S Shewalkar in Marathi Social Stories PDF

एक दिन औषधाविन

by Nagesh S Shewalkar Verified icon in Marathi Social Stories

*एक दिन औषधाविन !* नेहमीप्रमाणे बबनराव टीव्ही लावून बसले होते. चोवीस तास ताज्या टवटवीत बातम्या देणाऱ्या एका वाहिनीवरून दुसऱ्या वाहिनीवर उड्या मारताना ते स्वतःशीच पुटपुटत होते,'काहीही विशेष बातमी नाही. दुपारपासून प्रत्येक वाहिनीने जणू एकच एक बातमीचे रवंथ करण्याचा ठेका ...Read More