કીટલીથી કેફે સુધી... - 18

by Anand Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કીટલીથી કેફે સુધીઆનંદ(18)હુ જીંદગીથી કંટાળ્યો છુ. પણ મારી તો એક જ “ગર્લફ્રેન્ડ” છે. મારી “ચા”... “હુ અને મારી ચા...મારી ચા અને હુ...”. આ ચા મા કાઇ તો ખાસીયત હતી.“અમે બેય રણમા એકલા બેઠા હોય તોય કાઇ નો જોઇએ...”“ચા એટલે ...Read More