Aghatit - 3 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग-३

by Vrishali Gotkhindikar Verified icon in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग ३ अशा रीतीने एकदा सगळ्या गोष्टी मार्गी लागू लागल्या . प्रतिमा आणि तिचे कुटुंब पुण्यात आले आणि मग थोडे दिवस तिच्या नवर्याला ट्रेनिंग असल्याने तिची दोन मुले आणि ती पद्मनाभ कडेच राहिली होती . तिची मुले शाळेत ...Read More