आळसवाद-चार तुकडे एक जोडकाम (दीर्घकथा) - 1

by Lekhanwala in Marathi Moral Stories

आळसवाद-चार तुकडे एक जोडकाम (दीर्घकथा) आळसवाद “You want everything without doing anything, and may anything can happen, even everything”- shisha varug, Japnees Pholiospher. “तुम्ही काही न करता सगळ्यांची अपेक्षा करता आणि कदाचित काहीही होवू शकतं, सगळं सुदधा.”- जापनीज तत्वज्ञ ...Read More