आळसवाद-चार तुकडे एक जोडकाम (दीर्घकथा) - 4

by Lekhanwala in Marathi Social Stories

तारीख एकवीस डिसेंबर संपून बावीस डिसेबर सुरु (मध्यरात्र) : पात्र क्रंमाक दोन = तुम्ही आपण आपल्या आयुष्यात पहिल्यांदा एक खून करणार, आपल्या हातून एका जिवंत माणसाचं आयुष्य संपणार, आपण खून करणार, काय फिंलिग आहे, त्यांने जन्माला यायचं आणि एकूण ...Read More