રાખી - ધી બોન્ડ ઓફ લવ - 5

by Viral Rabadiya in Gujarati Novel Episodes

રિખીલ, જલ્દી કર બેટા! બહુ ટાઇમ નથી આપણા પાસે હવે. પછી ત્યાં જવામાં લેટ થઇ જશે તો કાલે સવારે જ ગેટ ઓપન થશે. મામા બોલ્યા. હું :- હા મામા બસ આવ્યો જ. મામા :- ધાનીને તો કોઈ બોલાવો. છે ...Read More