Eka sashachi Gosht by Uddhav Bhaiwal in Marathi Children Stories PDF

एका सशाची गोष्ट

by Uddhav Bhaiwal in Marathi Children Stories

उद्धव भयवाळ औरंगाबाद एका सशाची गोष्ट बालमित्रांनो, आनंदपूर नावाचे एक गाव होते. त्या गावात गंगूबाई नावाची एक अत्यंत गरीब स्त्री राहत होती. रोज सकाळी उठून रानामध्ये जाऊन गवत किंवा लाकडे गोळा करायची आणि तो गवताचा भारा ...Read More