Bara Jyotiling - 4 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

बारा जोतिर्लिंग भाग ४

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

बारा जोतीर्लींग भाग ४ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैनचे महाकाल मंदिर हे शंकराच्या बारा ज्योर्तिर्लिंगांपैकी एक आहे. हे एकमेव दक्षिणमु्‍खी शिवलिंग आहे. तांत्रिक-मांत्रिकांसाठीही हे मंदिर खूप महत्त्वाचे मानले जाते. श्री महाकाल मंदिराची प्रशंसा महाभारतकालीन वेद व्यासांपासून कालिदास, बाणभट्ट आणि ...Read More