Bara Jyotiling - 5 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

बारा जोतिर्लिंग भाग ५

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

बारा जोतिर्लिंग भाग ५ नर्मदेच्या डोंगरावरील ओमकारेश्वर -अमलेश्वर भारतातील बारा ज्योतिर्लिगापैकी एक असलेले ‘ओंकारेश्वर’ हे ज्योतिर्लिग मध्य प्रदेशात नर्मदा नदीच्या किना-यावर आहे. नर्मदा व कावेरी या दोन नद्यांच्या मध्ये दीड किलोंमीटरचे बेट तयार झाले असून ते ...Read More


-->