Bara Jyotiling - 7 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

बारा जोतिर्लिंग भाग ७

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

बारा जोतिर्लिंग भाग ७ भीमाशंकर हे जोतिर्लिंग पुणे जिल्ह्यात असून पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यात आहे. भारतातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. या ज्योतिर्लिंगामधून पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्यांपैकी एक अशी भीमा नदी उगम पावते, अशी श्रद्धा आहे.. हे ठिकाण सह्याद्रीच्या ...Read More