Bara Jyotiling - 16 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

बारा जोतिर्लिंग भाग १६

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

बारा जोतिर्लिंग भाग १६ सकाळी 7 वाजायच्या सुमारास एक ज़ोरदार आवाज़ ऐकु आला जणु काही एखादा पहाड तुटून पडला असावा आणि मग केदारनाथ मंदिरात जोरदार पाण्याचे लोट येऊ लागले आणि पाण्याची पातळी वाढू लागली . ही विनाश लीला 20-25 ...Read More