Bara Jyotiling - 18 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

बारा जोतिर्लिंग भाग १८

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

बारा जोतिर्लिंग भाग १८ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हे भगवान शिवांच्या बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. ओंढा नागनाथा प्रमाणेच हे ही जोतिर्लिंग समजले जाते. हे गुजरातमधील द्वारका धामच्या बाहेर १ कि.मी. अंतरावर आहे. रुद्र संहितामध्ये या देवतांना दारुकावने नागेशम ...Read More