Jaducha Aarsa by Uddhav Bhaiwal in Marathi Children Stories PDF

जादूचा आरसा

by Uddhav Bhaiwal in Marathi Children Stories

उद्धव भयवाळ औरंगाबाद जादूचा आरसा बालमित्रांनो, फार फार वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे. एक होतं गाव. त्या गावाचं नाव होतं आनंदपूर. त्या गावाच्या नावाप्रमाणेच तेथील सर्व लोक आनंदी होते. सुखासमाधानाने जीवन जगात होते. नेहमी सत्य बोलत होते; आणि इतरांशी ...Read More