Andhaarchhaya - 1 by Shashikant Oak in Marathi Spiritual Stories PDF

अंधारछाया - 1

by Shashikant Oak Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

अंधारछाया एक मंगला खर तर सगळं आठवलं की अंगावर शहारे येतात. आणि मन सुन्न होऊन जातं! आता चांगले सहा महिने झाले त्या सगळ्याला, तरीही झोप चाळवतेच! आज ते पत्र येऊन पडले आणि जीव भांड्यात पडला. बेबीचं लग्न आहे म्हणे. ...Read More