Andhaarchhaya - 3 by Shashikant Oak in Marathi Spiritual Stories PDF

अंधारछाया - 3

by Shashikant Oak Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

अंधारछाया तीन बेबी स्वारगेटवर सुभाष, श्रीकांता आले होते पोहोचवायला. सुभाषच्या ऑफिसातले होते कोणी. त्यांच्या सोबतीने बसले मी सातच्या मिरज गाडीत. सुभाषला काळजी फार, ‘बेबी, पुस्तक घेतलीस का? काल आणलेली साडी ब्लाऊझ घेतलास का? दुपारच्या जेवणाचा डबा घेतलास ना? श्रीकांताला ...Read More