Ek hota raja - 5 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

एक होता राजा…. (भाग ५)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories

संध्याकाळी मंगेश, राजेशला जबरदस्ती घेऊन गेला. राजेशला लवकर निघायचे नव्हते. ८ वाजता बरोबर पोहोचले दोघे त्या टपरीवर.… तिघे अगदी कॉलेजमध्ये असल्या पासून या टपरीवर चहा घेण्यासाठी थांबत आणि टाईमपास करत. चाळीपासून जवळच होती टपरी. निलम तर आधीच आलेली. " ...Read More