Andhaarchhaya - 4 by Shashikant Oak in Marathi Spiritual Stories PDF

अंधारछाया - 4

by Shashikant Oak Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

अंधारछाया चार मंगला गेले चार रात्री काही माझा डोळ्याला डोळा नाही. ह्यांनी सांगितलं, ही बेबी अशी कड्याकाढून बाहेर जाते म्हणून. मी हबकलेच. हे रात्री जागे झाले म्हणून बरं. गेली असती पुढे चालत एकटी तर शोधायची कुठे तिला ? आधीच ...Read More