કીટલીથી કેફે સુધી... - 24

by Anand Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કીટલીથી કેફે સુધીઆનંદ(24)કાયમ મને શોધ્યા કરુ ને પાણી જ પાણી પામ્યા કરુ.એ હઠીલી જાત તને કેમ રે વીસરાય...તને કેમ રે વીસરાય...રીવર ફ્રન્ટે ઉભો રહુ તોય સામે ન્યારી આવી જાય.અમદાવાદની પોળમા મને રૈયાનાકા દેખાય.નવુ નવુ ખાવાનુ જોઇને મન કાયમ હરખાય.કાયમ ...Read More